University of Sussex
Browse

File(s) not publicly available

Universitetets framtid i "kunnskapssamfunnet"

journal contribution
posted on 2023-06-08, 11:45 authored by Gerard Delanty
I den senere tid har det vært mye diskusjon omkring det såkalte kunnskapssamfunnet. Ved nærmere ettersyn viser det seg imidlertid å være et veldig problematisk begrep, som dessuten er knyttet til forskjellige nye ideologier. Tre av disse blir diskutert i denne artikkelen: postmodernisme, neoliberalisme og Third Way-isme. Påstanden er at disse nye ideologiene påvirker den høyere utdanningen på en måte som resulterer i omfattende kulturelle motsetninger. For å gjenskape universitetet, er det nødvendig å ta et oppgjør med disse ideologiene og de tilhørende kulturelle motsetningene.

History

Publication status

 • Published

Journal

Arr – idéhistorisk tidsskrift

ISSN

0802-7005

Publisher

Arr

Issue

2

Volume

14

Department affiliated with

 • Sociology and Criminology Publications

Notes

Title in English: The Future of Higher Education in the “Knowledge Society”

Full text available

 • No

Peer reviewed?

 • Yes

Legacy Posted Date

2012-06-06

Usage metrics

  University of Sussex (Publications)

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC