University of Sussex
Browse
HW artikel 4DKL bij migranten_31.pdf (387.47 kB)
Download file

Validiteit van de 4DKL bij mensen met een migratieachtergrond

Download (387.47 kB)
journal contribution
posted on 2023-06-10, 01:05 authored by Berend Terluin, Harm van MarwijkHarm van Marwijk
De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) wordt in de huisartsenpraktijk veel gebruikt om psychische klachten in kaart te brengen. Huisartsen vragen zich wel eens af of de 4DKL wel hetzelfde meet bij mensen met een migratieachtergrond als bij mensen met een Nederlandse achtergrond. En mogen we de scores op dezelfde manier interpreteren? Om deze vragen te beantwoorden hebben we een differential item functioning -analyse uitgevoerd. Het blijkt dat de 4DKL hetzelfde meet bij personen met een migratieachtergrond – afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname, Antillen of Indonesië – als bij mensen met een Nederlandse achtergrond. Ze moeten daarvoor wel de Nederlandse taal voldoende machtig zijn.

History

Publication status

 • Published

File Version

 • Accepted version

Journal

Huisarts en Wetenschap

ISSN

0018-7070

Publisher

Bohn Stafleu van Loghum

Issue

9

Volume

64

Page range

33-36

Department affiliated with

 • Primary Care and Public Health Publications

Full text available

 • Yes

Peer reviewed?

 • Yes

Legacy Posted Date

2021-09-23

First Open Access (FOA) Date

2022-08-06

First Compliant Deposit (FCD) Date

2021-09-22

Usage metrics

  University of Sussex (Publications)

  Categories

  No categories selected

  Exports