University of Sussex
Browse

File(s) not publicly available

Verlangen, overtreding en James M. Cain

journal contribution
posted on 2023-06-07, 21:01 authored by Frank Krutnik
Hier zal ik me bezighouden met de verhouding tussen de romans van Cain en Hollywood, met de "Cain-tekst" als een al uitgewerkt, al betekenend tekstueel systeem met een specifieke koherentie in zijn organisatie van het genot en de produktie van de betekenis, en met het proces van de bewerking van deze "Cain-tekst" tot (amerikaanse) film (zowel het "klassieke Hollywood" als de "New American Cinema")

History

Publication status

 • Published

Journal

Versus

Issue

34

Page range

158-170

Department affiliated with

 • Media and Film Publications

Full text available

 • No

Peer reviewed?

 • Yes

Legacy Posted Date

2012-02-06

Usage metrics

  University of Sussex (Publications)

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC